Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

misioludek

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viatoniewszystko toniewszystko
0795 b357
Reposted fromamatore amatore viatoniewszystko toniewszystko
misioludek
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
misioludek
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viaNoiza Noiza
misioludek
"Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z 
naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęskę.
— Jakub Żulczyk dla onet.pl
Reposted fromzenibyja zenibyja viatoniewszystko toniewszystko
misioludek
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viaalicemeow alicemeow

February 17 2017

misioludek
7364 a25f 500
Reposted fromhorny horny
misioludek
misioludek
misioludek

February 16 2017

misioludek
8341 7711
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaExfeletes Exfeletes
misioludek
misioludek

February 15 2017

misioludek


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viatworcze tworcze
misioludek
9415 ca5c
8543 58ea
Reposted fromtayfun tayfun viaorangeugarte orangeugarte
misioludek
8438 74dd
Reposted frombatalia batalia viafutureiscoming futureiscoming
misioludek
2403 2456
Reposted frompomimo pomimo viaExfeletes Exfeletes
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viatishka tishka

February 14 2017

misioludek
5853 32a6 500
Reposted fromChuanqi945 Chuanqi945 viaEvilDeath EvilDeath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl