Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

misioludek
8061 b1e5
Reposted fromcleanout cleanout viachowchow chowchow

May 20 2017

misioludek
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

5182 9055
Reposted fromamatore amatore viaskrzacik skrzacik
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viaHoHo HoHo

May 15 2017

misioludek
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca. I to pewnie najmniej romantyczna rzecz, jaką dziś usłyszysz. Kiedyś usłyszałem od dziewczyny, dojrzałej wbrew pozorom: "Jeżeli mamy być w związku, to chcę mieć dużo seksu i same komplementy". Próbowałem jej wytłumaczyć, że życie tak nie wygląda. Dobrze, że powiedziała mi o swoich oczekiwaniach, ale ja mocno stąpam po ziemi i wiem, że tak się nie da. Że będzie bardzo różnie. Pomyślałem sobie, żeby lepiej się zdecydowała na o 30 lat starszego pana, który będzie klaskał, jak ona zatańczy. Ja mam jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy do zrobienia. I absolutnie nie jestem jej w stanie zagwarantować tego, czego oczekuje.
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą.
Reposted frommhsa mhsa viatoniewszystko toniewszystko
misioludek
6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viawujcioBat wujcioBat

May 09 2017

4343 c49f 500
Reposted fromtayfun tayfun
7854 0e69 500
Reposted fromamatore amatore vialubisztosuko lubisztosuko

May 01 2017

misioludek
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viatoniewszystko toniewszystko
8583 c2a6 500

itsagifnotagif:

I actually have so much love for dogs

2750 34c8
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
misioludek
Reposted fromFlau Flau viacylonapplepie cylonapplepie
misioludek
4163 41b2 500

massimomeridio:

Due cose rendono le donne
indimenticabili, Le loro lacrime e il loro profumo.
Sacha Guitry

Reposted fromamatore amatore
6755 4b38

Now put ya hands up

Reposted frommyry myry viaRedPenny RedPenny
misioludek
4372 df1d
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamerit merit
misioludek
misioludek
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viatoniewszystko toniewszystko

April 30 2017

6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl